CARIERA DE SUCCES

CARIERA DE SUCCES IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR PRIN IMPLEMENTAREA DE PROGRAME DE FORMARE INOVATIVE

25.06.2012

Raport procedura achizitie "Materiale promotionale (Servicii tipografice si servicii conexe)" - proiectul POSDRU 61602 "Cariera de succes"
Descarca

25.06.2012

Raport procedura achizitie "Servicii hoteliere si de restaurant" - proiectul POSDRU 61602 "Cariera de succes"
Descarca

Invitatie achizitie "Materiale promotionale (Servicii tipografice si servicii conexe)" - proiectul POSDRU 61602 "Cariera de succes"
Descarca

Invitatie achizitie "Servicii hoteliere si de restaurant" - proiectul POSDRU 61602 "Cariera de succes"
Descarca

SITE-UL PROIECTULUI: www.tr-ecariera.ro

NOU (1.01.2012)!!!
DOCUMENTE UTILE DECONT DEPLASARE


Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 1 "Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere"
Domeniul major de interventie 1.3 "Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare"
Cod Contract: POS DRU/87/1.3/S/61602
Beneficiar: Inspectoratul Scolar al Judetului Teleorman
Parteneri: Inspectoratul Scolar al Judetului Dolj Casa Corpului Didactic Teleorman Casa Corpului Didactic Dolj Asociatia ROMFRA Alexandria Softwin SRL Bucuresti
Perioada de implementare: 01.09.2010-31.08.2013

Descarca FISA DE PROIECT

BROSURA DE PREZENTARE A PROGRAMELOR DE FORMARE

Inscrierea cursantilor: ISJ Dolj, cam 503, DOSAR INSCRIERE


PRINCIPALELE ACTIVITATI:
A0. Activitati de management al proiectului (sep 2010-aug 2013)
A1. Elaborarea metodologiei si a procedurilor de asigurare a calitatii, inclusiv managementul programului de formare continua pentru personalul didactic (sept-dec 2010)
A2. Identificarea nevoilor de formare continua ale cadrelor didactice din grupul tinta in domeniile de studiu propuse prin proiect (sept-dec 2010)
A3. Proiectarea pedagogica a programului de formare continua in sistem "blended learning" de catre echipa de experti cheie (ian-noi 2011)
A4. Crearea comunitatii online (portalului) destinate formarii continue a cadrelor didactice din grupul tinta in domeniile de studiu propuse prin proiect (feb-noi 2011)
A5. Formarea formatorilor-tutori multiregionali pentru programul de formare continua in sistem "blended learning" (mar-sept 2011)
A6. Derularea programului de formare continua cu cele 4 cursuri in sistem "blended learning"(sept 2011-aug 2013)
A7. Diseminarea rezultatelor proiectului (incepand cu ian 2011)

ACTIVITATE A3. Proiectarea pedagogica a programului de formare continua in sistem "blended learning"
Continuturile cursurilor din cadrul programului de formare:
1. Formarea ECDL (European Computer Driving Licence);
2. Proiectarea si implementarea curriculumului centrat pe competente;
3. Managementul clasei - gestionarea situatiilor de criza
4. Metode interactive de predare-invatare
Vor fi proiectate si dezvoltate si 2 module de formare complementare:
5. Educatia in spiritul dezvoltarii durabile
6. Promovarea egalitatii de sanse in educatie.

ACTIVITATEA A2. Identificarea nevoilor de formare continua ale cadrelor didactice din grupul tinta in domeniile de studiu propuse prin proiect este realizata prin:
- Aplicarea a patru tipuri de chestionare (specifice tematicii fiecarui curs) cadrelor didactice din cele doua judete - noiembrie 2010: - Desfasurarea focus-grupurilor la care au participat cadre didactice specializate in fiecare dintre cele 3 domenii ale cursurilor, cu scopul identificarii unor propuneri de tematici pentru fiecare dintre ele (cursul ECDL este acreditat CNFPIP 116/29.07.2008)- noiembrie 2010.

Studiul de cercetare privind nevoile de formare ale cadrelor didactice din judetele Tr si Dj

ACTIVITATEA A 5.2. Selectarea cadrelor didactice pentru a deveni formatori multiregionali pe cele 3 cursuri

ACTIVITITATEA A 0.2. Actiivitati de informare si publicitate

ACTIVITATEA A 6. Derularea programului de formare continua cu cele 4 cursuri in sistem "blended learning"(sept 2011-aug 2013)

START CURSURI ECDL - 19.11.2011: TEME PORTOFOLIU DE EVALUARE - PROGRAME FORMARE

___________________________________________________________________________
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala
a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate
de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro