CONSEL

CONSEL
CONSILIEREA ELEVILOR PENTRU O TRANZITIE FACILA DE LA SCOALA LA VIATA ACTIVA


Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 2 - "Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii"
Domeniul major de interventie 2.1. - "Tranzitia elevilor de la scoala la viata activa"
Cod Contract: POSDRU/90/2.1/S/62119
Beneficiar: Societatea de Cercetare in Leadership, Management, Marketing si Cultura Organizationala (SCLMMCO)
Parteneri: Inspectoratul Scolar Judetean Dolj, Inspectoratul Scolar Judetean Arges
Perioada de implementare: 01.07.2010-01.01.2012

OBIECTIVUL GENERAL: Diminuarea decalajului cererii si ofertei de pe piata muncii, prin sprijinirea tranzitiei de la scoala la viata activa a absolventilor de invatamant preuniversitar, in vederea adaptarii acestora la actualele cerinte macro-economice.

OBIECTIVELE SPECIFICE:
1. Realizarea unor cercetari sociologice menite sa stabileasca gradul de necesitate a permanentizarii serviciilor de consiliere si orientare profesionala pentru absolventii din invatamantul preuniversitar
2. Consilierea si orientarea profesionala a 1100 elevi, pentru continuarea studiilor si/sau insertiei acestora pe piata munci

PRINCIPALELE ACTIVITATI:
A 1. Managementul proiectului
A 2. Informare si Publicitate
A3. Dezvoltarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea serviciilor de consiliere si orientare profesionala
, care vor cuprinde interventii precum:
- elaborarea de materiale care sa vina in sprijinul activitatii de consiliere si orientare profesionala a elevilor si/sau studentilor
- activitati de consiliere si orientare profesionala realizate in afara orelor din planul obligatoriu de invatamant, care permit o decizie informata a elevilor privind continuarea studiilor.
A 3.1. Realizarea unei cercetari privind perceptiile elevilor referitoare la necesitatea si importanta serviciile de consiliere si orientare profesionala
A 3.2. Diseminarea rezultatelor cercetarii in cele 2 Regiuni, urmata de mese rotunde in cadrul carora vor fi lansate dezbateri legate de modalitatile de extindere si permanentizare a serviciilor orienatre si consiliere in cariera si a sustinerii FPC in actualul context economic.
A 3.3. Elaborarea unui Ghid practic care sa vina in sprijinul activitatii serviciilor de consiliere si orientare profesionala a elevilor
A 3.4. Realizarea unui link al site-ului solicitantului care sa contina un soft de autoevaluare a potentialului in vederea conturarii parcursului professional.
A 3.5. Identificarea si Selectarea grupului tinta - 5 licee si/sau scoli profesionale/regiune cu minim 20 elevi/liceu sau scoala profesionala
A 3.6. Furnizarea activitatilor de consiliere si orientare profesionala realizate in afara orelor din planul obligatoriu de invatamant, care permit o decizie informata a elevilor privind continuarea studiilor pentru 1100 de elevi
A 3.7. Monitorizarea elevilor absolventi de studii liceale participanti in cadrul activitatilor de consiliere si orientare profesionala pt. inserarea pe piata muncii
A 3.8. Realizare Studiu elevi consiliati vs. elevi neconsiliati prin aplicarea de chestionare (550 subiect-225 elevi consiliati+225 elevi neconsiliati) in vederea stabilirii eficacitatii serviciilor de orientare si consiliere profesionala in linvatamantul preuniversitar.
A 3.9. Diseminarea rezultatelor studiului si ale proiectului se vor realiza prin intermediul celor 2 conferinte de inchidere a proiectului si isi propune sa reprezinte inceputul unei campanii de mediatizare a necesitatii consilierii si orientarii profesionale pentru absolventi.___________________________________________________________________________
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala
a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate
de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro