PROMEP
PROMEP - PROFESIONISTI IN MANAGEMENTUL EDUCATIONAL PREUNIVERSITAR
http://promep.softwin.ro.


Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Beneficiar: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
Numar de identificare al contractului: 4037
Nr. de Inregistrare la AMPOSDRU: POS DRU/1/1.1/S/2

Obiectivul general al proiectului este:
Imbunatatirea calitatii managementului educational din invatamantul preuniversitar prin revizuirea politicii in domeniu si formarea competentelor manageriale specifice categoriilor profesionale implicate pentru asigurarea unei mai bune adaptari a educatiei si formarii profesionale initiale la nevoile pietei muncii si societatii bazate pe cunoastere.

Obiectivele specifice sunt:
- elaborarea politicii in management educational preuniversitar in concordanta cu prioritatile strategice actuale ale sistemului
- elaborarea unui studiu privind managementul preuniversitar in context actual
- revizuirea profilului ocupational si profesional al functiilor manageriale din invatamantul preuniversitar
- revizuirea standardelor ocupationale pentru categoriile de personal de conducere, monitorizare si evaluare
- elaborarea fiselor cadru ale postului si a fiselor de evaluare
- imbunatatirea calitatii pregatirii profesionale a categoriilor de personal cu functii de conducere, indrumare si control din invatamantul preuniversitar prin implementarea unui program de formare de tip blended-learning.

Ce presupune atingerea acestor obiective?
Prin formarea sistematica a managerilor din sistemul preuniversitar de educatie, rolurile manageriale se vor exercita cu un grad sporit de profesionalism ceea ce va avea ca efect direct cresterea calitatii educatiei scolare, precum si dezvoltarea rutelor flexibile de invatare pe tot parcursul vietii pentru categoriile de beneficiari implicati.
Pe termen lung, efectul acestui proiect va contribui la dezvoltarea si modernizarea sistemului preuniversitar de educatie si formare profesionala.
Obiectivele specifice vizate vor contribui astfel la realizarea obiectivului general POSDRU prin dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii sale pe baza formarii unitare a categoriilor de personal cu functii de conducere, indrumare si control din invatamantul preuniversitar pentru exercitarea rolurilor manageriale specifice in mediu descentralizat.
Prin formarea competentelor specifice parteneriatului educational, categoriile de personal de decizie din invatamantul preuniversitar formate prin proiect vor contribui la conectarea educatiei initiale din scoala cu invatarea pe parcursul intregii vieti in mod adaptat la cerintele pietei muncii.

NOUTATI

___________________________________________________________________________
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala
a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate
de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro